DZB - Nezverejnená bakalárska práca

The villa of an ambassador

Autor
Belláková, Eva
Školiteľ
Lichardová, Viera
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA UIV (FA)
Rok odovzdania
2011
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=75A6A01F16DA93B39EFDA014CDB9
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Bakalárska práca

Dátum zaslania práce do CRZP
06.06.2011

Dátum vytvorenia protokolu
06.06.2011

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
10.06.2011

Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019