DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Reconstuction of square in Krupina

Autor
Nagy, Ágnes
Školiteľ
Nagy, Ernest
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA UU (FA)
Rok odovzdania
2011
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=75A6A01F16DA93B39DF6A114CDB9
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Bakalárska práca

Dátum zaslania práce do CRZP
06.06.2011

Dátum vytvorenia protokolu
06.06.2011

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
10.06.2011

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019