DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Rezidencia veľvyslanca

Autor
Bukvaiová, Nina
Školiteľ
Csellágh, Peter
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA UAB (FA)
Rok odovzdania
2011
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=75A6A01F16DA93B39DF6A014CDB9
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Dátum zaslania práce do CRZP
06.06.2011

Dátum vytvorenia protokolu
06.06.2011

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
10.06.2011

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019