DZB - Zverejnená bakalárska práca

Rastové vlastnosti a rastový potenciál prirodzených populácií jelše lepkavej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) v oblasti Štiavnických vrchov.

Autor
Popovič, Marián
Školiteľ
Bugala, Michal
Oponent
Pittner, Ján
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPL (LF)
Rok odovzdania
2018
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4089F779404B
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
10.05.2018

Dátum vytvorenia protokolu
10.05.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
28.06.2018

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019