DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Štruktúrno-petrografická charakteristika ultramafitov meliatika na gemeriku

Autor
Nemeš, Lukáš
Školiteľ
Putiš, Marián
Oponent
Dyda, Marian
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave PriF PriF.KMP
Rok odovzdania
2011
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=70CEA5B2AD3CBF0363BA3D525733
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Dátum zaslania práce do CRZP
04.08.2011

Dátum vytvorenia protokolu
04.08.2011

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019