DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Petrografická charakteristika metaultramafitov veporika

Autor
Dulovič, Martin
Školiteľ
Putiš, Marián
Oponent
Michálek, Martin
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave PriF PriF.KMP
Rok odovzdania
2011
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=70CEA5B2AD3CBF0363BA3C525733
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Dátum zaslania práce do CRZP
04.08.2011

Dátum vytvorenia protokolu
04.08.2011

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019