DZB - Zverejnená bakalárska práca

r-regular sets of permutations

Autor
Kerák, Filip
Školiteľ
Jajcayová, Tatiana
Oponent
Jajcay, Róbert
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2020
Počet strán
49s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0D86B0C7FD1B
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
01.06.2020

Dátum vytvorenia protokolu
01.06.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
01.07.2020

Práca je zverejniteľná od
01.07.2020

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019