DZB - Zverejnená bakalárska práca

Prieskumník grafových štruktúr pre logiku prvého rádu

Autor
Baluch, Miroslav
Školiteľ
Kľuka, Ján
Oponent
Komara, Ján
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2020
Počet strán
48s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0B84B6C7FD1B
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
02.06.2020

Dátum vytvorenia protokolu
02.06.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
01.07.2020

Práca je zverejniteľná od
01.07.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019