DZB - Zverejnená bakalárska práca

A proof assistant for first-order logic

Autor
Onódy, Zoltán
Školiteľ
Kľuka, Ján
Oponent
Komara, Ján
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2018
Počet strán
45s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=65CF89236B0A7E124CD678E040F7
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
02.06.2018

Dátum vytvorenia protokolu
02.06.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
02.07.2018

Práca je zverejniteľná od
01.07.2018

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019