DDP - Zverejnená diplomová práca

Analýza manažmentu jelenej zveri v poľovnej oblasti J XXIII Humenné zaposledných 20 rokov vo vzťahu k jej početnosti a trofejovej kvality.

Autor
Terkanič, Branislav
Školiteľ
Pataky, Tibor
Oponent
Bučko, Jozef
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KAZMZ (LF)
Rok odovzdania
2020
Počet strán
40.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64930206F366C8E34806EAC607D8
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
4168 | poľovníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
31.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
31.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
25.06.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019