DZB - Zverejnená bakalárska práca

Mikrobiálne a fyzikálno-chemické vlastnosti urbánnych pôd v Žiari nad Hronom a jeho okolí

Autor
Sedliaková, Dagmar
Školiteľ
Gömöryová, Erika
Oponent
Homolák, Marián
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPP (LF)
Rok odovzdania
2020
Počet strán
40.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64930206F366C8E34801E5C607D8
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
1622 | všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Dátum zaslania práce do CRZP
31.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
31.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
03.07.2020

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019