DDP - Zverejnená diplomová práca

Konštrukcia a testovanie fourierovského spektrometra do UV-VIS oblasti

Autor
Ďurian, Michal
Školiteľ
Matejčík, Štefan
Oponent
Mesároš, Vladimír
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KEF
Rok odovzdania
2015
Počet strán
64s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=63B76DDB09E75D01453CEA4D4D47
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
1160 | *fyzika

Dátum zaslania práce do CRZP
05.05.2015

Dátum vytvorenia protokolu
02.06.2015

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
03.08.2020

Práca je zverejniteľná od
01.07.2015

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019