DDP - Zverejnená diplomová práca

A bilattice approach to designing fuzzy expert systems

Autor
Kriek, Ronald
Školiteľ
Guller, Dušan
Oponent
Gruska, Damas
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2015
Počet strán
62s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=63B76DDB09E75D014539E84D4D47
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
05.05.2015

Dátum vytvorenia protokolu
07.05.2015

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
03.08.2020

Práca je zverejniteľná od
01.07.2015

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019