DZB - Zverejnená bakalárska práca

Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Geodosky

Autor
Orság, Nicolas
Školiteľ
Borovanský, Peter
Oponent
Tomcsányiová, Monika
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2021
Počet strán
40s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6327E39BEACEDA0308030E820365
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2508 | *informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
31.05.2021

Dátum vytvorenia protokolu
31.05.2021

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
01.08.2021

Práca je zverejniteľná od
01.08.2021

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019