DZB - Zverejnená bakalárska práca

Využitie a zneškodnenie pneumatík z aspektu vplyvu na ŽP

Autor
Herencsárová, Aneta
Školiteľ
Samešová, Dagmar
Oponent
Hybská, Helena
Škola
Technická univerzita vo Zvolene FEE KEI (FEE)
Rok odovzdania
2021
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6327E39BEACEDA03010104820365
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
1610 | *ekologické a environmentálne vedy

Dátum zaslania práce do CRZP
28.05.2021

Dátum vytvorenia protokolu
28.05.2021

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
07.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019