DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Multifunkčná telocvičňa

Autor
Borák, Jozef
Školiteľ
Andráš, Milan
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚAOB (FA)
Rok odovzdania
2019
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2AF3D04001945
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
28.05.2019

Dátum vytvorenia protokolu
28.05.2019

Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019