DZB - Zverejnená bakalárska práca

Automatické porovnávanie entitno-relačných modelov

Autor
Trizna, Adam
Školiteľ
Šimko, Alexander
Oponent
Blaho, Andrej
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2019
Počet strán
2s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2AB370D001945
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
31.05.2019

Dátum vytvorenia protokolu
31.05.2019

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
01.12.2019

Práca je zverejniteľná od
01.12.2019

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019