DZB - Zverejnená bakalárska práca

Rezidencia veľvyslanca

Autor
Kurek, Róbert
Školiteľ
Salcer, Igor
Oponent
Daniel, Peter
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚIV (FA)
Rok odovzdania
2019
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2A83C01001945
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
31.05.2019

Dátum vytvorenia protokolu
31.05.2019

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
04.06.2019

Elektronická verzia
  Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019