DZB - Zverejnená bakalárska práca

Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Deda Lesoňa

Autor
Bachroníková, Alžbeta
Školiteľ
Borovanský, Peter
Oponent
Kohanová, Iveta
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2016
Počet strán
42s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=432D5F57058EEAA05A902F61F036
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
31.05.2016

Dátum vytvorenia protokolu
31.05.2016

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
13.08.2020

Práca je zverejniteľná od
01.09.2016

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019