DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Ekologické a environmentálne problémy vo veľkoplošných chránených územiach Slovenska

Autor
Černajová, Zuzana
Školiteľ
Škvareninová, Jana
Oponent
Zacharová, Andrea
Škola
Technická univerzita vo Zvolene FEE KEI (FEE)
Rok odovzdania
2021
Počet strán
50.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=334AA18D2886008FB7DC6A272232
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
1610 | *ekologické a environmentálne vedy

Dátum zaslania práce do CRZP
27.05.2021

Dátum vytvorenia protokolu
27.05.2021

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
29.06.2021

Práca je zverejniteľná od
27.04.2022

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019