DDP - Nezverejnená diplomová práca

Centrum vedecko technologického parku

Autor
Glončáková, Diana
Školiteľ
Ilkovičová, Ľubica
Oponent
Kollár, Matúš
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚKAaIS (FA)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D178DFBBEC259
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
24.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
24.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
10.06.2020

Práca je zverejniteľná od
24.05.2021

Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019