DDP - Zverejnená diplomová práca

Polyfunkčný objekt – New Living Center

Autor
Belošičová, Hana
Školiteľ
Majcher, Stanislav
Oponent
Auxt, Tomáš
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚABB (FA)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D138FF9BEC259
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
25.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
25.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019