DDP - Zverejnená diplomová práca

Rastové charakteristiky, premenlivosť a zdravotný stav (poškodenie) prirodzených populácií jelše lepkavej (Alnus glutinosa L. Gaertn.) v Cinobanskom predhorí

Autor
Kršiak, Marek
Školiteľ
Lukáčik, Ivan
Oponent
Ďuriš, Marian
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPL (LF)
Rok odovzdania
2020
Počet strán
50strán. s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D1188FABEC259
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
25.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
25.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
25.06.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019