DZB - Zverejnená bakalárska práca

Premenlivosť kvalitatívnych znakov a poškodenie prirodzených populácií jelše lepkavej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) v oblasti Kremnických vrchov.

Autor
Rišian, Michal
Školiteľ
Lukáčik, Ivan
Oponent
Sarvašová, Ivana
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPL (LF)
Rok odovzdania
2019
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2D0B46080A5AC858A211B21AE978
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
22.05.2019

Dátum vytvorenia protokolu
22.05.2019

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
24.06.2019

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019