DZB - Zverejnená bakalárska práca

Campus STU - verejný priestor

Autor
Zubová, Ľubica Stanislava
Školiteľ
Sopirová, Alžbeta
Oponent
Štefancová, Lucia
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚUaUP (FA)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2C8AB4190B6536A9D0861A7B1CEB
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
09.06.2020

Dátum vytvorenia protokolu
09.06.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019