DZB - Zverejnená bakalárska práca

Štúdio tanca

Autor
Mišurová, Miroslava
Školiteľ
Baláž, Jozef
Oponent
Maciak, Andrej
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚKAaIS (FA)
Rok odovzdania
2016
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=28C7416B5E23CF19977172CEF8E1
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
03.06.2016

Dátum vytvorenia protokolu
03.06.2016

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
13.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019