DRZ - Nezverejnená rigorózna práca

Extrémne zmeny počasia na Slovensku a ich vplyv na úmrtnosť obyvateľstva

Autor
Výberči, Dalibor
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave PriF PriF.KFGG
Rok odovzdania
2013
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=28206E6A4A0134BE5A4C461F3272
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Rigorózna práca

Študijný odbor
1316 | geografia

Dátum zaslania práce do CRZP
10.12.2013

Dátum vytvorenia protokolu
10.12.2013

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019