DDP - Zverejnená diplomová práca

Študentské centrum a digitálna knižnica, Námestie slobody

Autor
Tušan, Andrej
Školiteľ
Rollová, Lea
Oponent
Brádňanský, Benjamín
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚAOB (FA)
Rok odovzdania
2013
Počet strán
2x portólio A3, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou, prezentačný poster 70/100 cm.. s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=24C6E28F89ED84B9296432F8EBFA
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
17.05.2013

Dátum vytvorenia protokolu
17.05.2013

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
26.12.2013

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019