DZB - Zverejnená bakalárska práca

Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance

Autor
Škorvánková, Dana
Školiteľ
Madaras, Martin
Oponent
Riečický, Adam
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2018
Počet strán
52s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=233ADDCA5EB56A100CE93831D49A
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
28.05.2018

Dátum vytvorenia protokolu
28.05.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
02.07.2018

Práca je zverejniteľná od
01.07.2018

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019