DZB - Zverejnená bakalárska práca

Polyfunkčný bytový dom

Autor
Glončáková, Diana
Školiteľ
Baláž, Jozef
Oponent
Maciak, Andrej
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚKAaIS (FA)
Rok odovzdania
2018
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=233ADDCA5EB56A100AEF3D31D49A
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
28.05.2018

Dátum vytvorenia protokolu
28.05.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
09.05.2019

Elektronická verzia
  Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019