DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Polyfunkčný bytový dom

Autor
Hatráková, Nikola
Školiteľ
Meziani, Yakoub
Oponent
Maciak, Andrej
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚKAaIS (FA)
Rok odovzdania
2018
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=233ADDCA5EB56A1009EA3F31D49A
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
29.05.2018

Dátum vytvorenia protokolu
29.05.2018

Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019