DZB - Zverejnená bakalárska práca

Bardejovské kúpele - verejný priestor centra

Autor
Hojda, Teo
Školiteľ
Putrová, Eva
Oponent
Kristiánová, Katarína
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚUaUP (FA)
Rok odovzdania
2018
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=233ADDCA5EB56A1009EA3831D49A
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
29.05.2018

Dátum vytvorenia protokolu
29.05.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
09.05.2019

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019