DDP - Zverejnená diplomová práca

Vlastnosti pohonov s palivom CNG

Autor
Dobrý, Kristián
Školiteľ
Vitázek, Ivan
Oponent
Žitňanský, Ján
Škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TF KDaM (TF)
Rok odovzdania
2019
Počet strán
55.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=220CAD514E10A15D177B52E0C4C4
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2302 | dopravné stroje a zariadenia

Dátum zaslania práce do CRZP
25.04.2019

Dátum vytvorenia protokolu
28.04.2019

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
21.05.2019

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019