DDP - Zverejnená diplomová práca

Devínska Nová Ves, polyfunkčná zóna Slnečný vrch - vybraný objekt občianskej vybavenosti

Autor
Sláviková, Natália
Školiteľ
Keppl, Julián
Oponent
Stančíková, Helena
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚEEA (FA)
Rok odovzdania
2012
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=20AC8DF1557D29D71808C44B25DB
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
10.05.2012

Dátum vytvorenia protokolu
10.05.2012

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.12.2013

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019