DDP - Nezverejnená diplomová práca

Fenologické prejavy vybraných druhov lesných drevín v lokalite Majerová skala - orografický podcelok Hôľna Fatra

Autor
Rýs, Branislav
Školiteľ
Škvarenina, Jaroslav
Oponent
Škvareninová, Jana
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPP (LF)
Rok odovzdania
2020
Počet strán
50.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB0B0D93791929
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
01.06.2020

Dátum vytvorenia protokolu
01.06.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
24.06.2020

Práca je zverejniteľná od
01.06.2022

Licencia
publikovanie práce

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019