DDP - Zverejnená diplomová práca

Diverzita a ekologické skupiny makromycét v PR Čačínska cerina (Zvolenská kotlina)

Autor
Rybár, Andrej
Školiteľ
Kunca, Vladimír
Oponent
Pavlík, Martin
Škola
Technická univerzita vo Zvolene FEE KAE (FEE)
Rok odovzdania
2020
Počet strán
50s.. s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB0B0A91791929
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
1622 | všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Dátum zaslania práce do CRZP
01.06.2020

Dátum vytvorenia protokolu
01.06.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
07.07.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019