DDP - Zverejnená diplomová práca

Inovačné centrum STU v Bratislave – transformácia vnútrobloku

Autor
Zelenčík, Jakub
Školiteľ
Majcher, Stanislav
Oponent
Auxt, Tomáš
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FAD ÚABB (FAD)
Rok odovzdania
2021
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0C216CD716E182230E2A04AAC853
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
09.05.2021

Dátum vytvorenia protokolu
09.05.2021

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019