DDP - Nezverejnená diplomová práca

Dunajské výskumné centrum - Gabčíkovo

Autor
Tomášová, Lýdia
Školiteľ
Ilkovič, Ján
Oponent
Kollár, Matúš
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FAD ÚKAaIS (FAD)
Rok odovzdania
2021
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0C216CD716E18223022E05AAC853
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
10.05.2021

Dátum vytvorenia protokolu
10.05.2021

Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019