DZB - Zverejnená bakalárska práca

Analýza výškovej a hrúbkovej štruktúry prirodzených populácií jelše lepkavej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na trvalých výskumných plochách v oblasti VšLP TU Zvolen.

Autor
Brečka, Peter
Školiteľ
Bugala, Michal
Oponent
Vencurik, Jaroslav
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPL (LF)
Rok odovzdania
2016
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=093FABE64BBAAF120E33FD6F11AD
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
05.05.2016

Dátum vytvorenia protokolu
05.05.2016

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
11.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019