DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Hydrotermálna mineralizácia na lokalite Mariánka (Malé Karpaty)

Autor
Kubač, Alexander
Školiteľ
Chovan, Martin
Oponent
Uher, Pavel
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave PriF PriF.KMP
Rok odovzdania
2011
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=08F682A88BB7DAA93CD4265B18D4
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Dátum zaslania práce do CRZP
20.05.2011

Dátum vytvorenia protokolu
20.05.2011

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019