DDP - Zverejnená diplomová práca

Polyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou bývania v Bratislave - Petržalke

Autor
Špigúth, Oliver
Školiteľ
Puškár, Branislav
Oponent
Budkeová, Branislava
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚABB (FA)
Rok odovzdania
2014
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=026EAE7161CC97F1082BAEFE06CA
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
19.05.2014

Dátum vytvorenia protokolu
19.05.2014

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
13.03.2015

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019