DZB - Zverejnená bakalárska práca

Mikrobiologická analýza vôd Španej doliny

Autor
Kajanová, Martina
Školiteľ
Perháčová, Zuzana
Oponent
Zacharová, Andrea
Škola
Technická univerzita vo Zvolene FEE KBVE (FEE)
Rok odovzdania
2017
Počet strán
50.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=4CB0668AE2C8F277BCA7A0AC843C
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
1622 | všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Dátum zaslania práce do CRZP
13.05.2017

Dátum vytvorenia protokolu
13.05.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
19.08.2020

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019