DDP - Zverejnená diplomová práca

Inovatívne procesy zhodnocovania vybraných druhotných surovín na Slovensku

Autor
Melicherčík, Ján
Školiteľ
Víglaský, Jozef
Oponent
Mitterpach, Jozef
Škola
Technická univerzita vo Zvolene FEVT KELT (FEVT)
Rok odovzdania
2017
Počet strán
60.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EE347D3FB9176FA23A6C6F7BB7F1
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
4112 | poľnohospodárska a lesnícka technika

Dátum zaslania práce do CRZP
02.05.2017

Dátum vytvorenia protokolu
03.05.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
18.08.2020

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019