DDP - Zverejnená diplomová práca

Premenlivosť rastových vlastností prirodzených populácií jelše lepkavej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) v oblasti Kremnických vrchov.

Autor
Chalmovianský, Filip
Školiteľ
Bugala, Michal
Oponent
Benčať, Tibor
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPL (LF)
Rok odovzdania
2017
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E06C6FAF64E52D017D408A5131AA
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
18.04.2017

Dátum vytvorenia protokolu
18.04.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
16.08.2020

Práca je zverejniteľná od
18.03.2018

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019