DDP - Zverejnená diplomová práca

Spektrum makromycétov na území poľovného revíru Lipovec

Autor
Lamoš, Ján
Školiteľ
Pavlík, Martin
Oponent
Leontovyč, Roman
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KIOLK (LF)
Rok odovzdania
2017
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1DDC86077D8354F3A6F99BA47A7C
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
4168 | poľovníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
20.04.2017

Dátum vytvorenia protokolu
21.04.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
16.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019