DDP - Nezverejnená diplomová práca

Materiálový prieskum drevených prvkov konštrukcií NKP Krásna Hôrka a NKP Slovenská Ľupča

Autor
Jánošík, Matej
Školiteľ
Mamoňová, Miroslava
Oponent
Račko, Vladimír
Škola
Technická univerzita vo Zvolene DF KND (DF)
Rok odovzdania
2017
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0CE18B4C4079C60D2C40A22DB261
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3339 | konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov

Dátum zaslania práce do CRZP
03.05.2017

Dátum vytvorenia protokolu
03.05.2017

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019