DDP - Zverejnená diplomová práca

Parametrická analýza podkritickosti skladovacieho bazéna vyhoreného jadrového paliva pomocou kódu MCNP

Autor
Botková, Barbora
Školiteľ
Farkas, Gabriel
Oponent
Bouhaddane, Amine
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚJFI (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84FB714BBBA89
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3940 | fyzikálne inžinierstvo

Dátum zaslania práce do CRZP
16.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
16.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019