DDP - Zverejnená diplomová práca

Systém na snímanie Barkhausenovho šumu

Autor
Hilko, Karol
Školiteľ
Jančárik, Vladimír
Oponent
Ušák, Elemír
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚE (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84BB013BBBA89
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3973 | meranie

Dátum zaslania práce do CRZP
16.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
16.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
11.06.2020

Elektronická verzia
  Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019