DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Neinvazívne spôsoby prezentácie ruín architektúry\\(virtuálna prezentácia zanikajúcej architektúry)

Autor
Kyjovská, Viktoria
Školiteľ
Gregorová, Jana
Oponent
Ruttkay, Alexander
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚEEA (FA)
Rok odovzdania
2012
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F5CC02F4999CCD7E904BF3482F74
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
17.05.2012

Dátum vytvorenia protokolu
17.05.2012

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
18.12.2013

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019