DZB - Zverejnená bakalárska práca

Rastové charakteristiky a premenlivosť prirodzených populácií jelše lepkavej ( Alnus glutinosa /L./ Gaertn.) v Lučeneckej kotline, časť Jelšovská pahorkatina.

Autor
Kršiak, Marek
Školiteľ
Lukáčik, Ivan
Oponent
Ďuriš, Marian
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPL (LF)
Rok odovzdania
2018
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EEE57057A47611A7EC76CC4E9AC3
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
09.05.2018

Dátum vytvorenia protokolu
09.05.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
25.06.2018

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019